Oferta

wykonuję w trzech wariantach:

Wariant 1.

 • Układ funkcjonalny wnętrza, przedstawiony na rzutach 2D

Wariant 2.

 • Układ funkcjonalny wnętrza, przedstawiony na rzutach 2D
 • Przygotowanie wytycznych dla instalacji elektrycznej i sanitarnej
 • Dobór materiałów wykończeniowych do wybranego układu funkcjonalnego
 • Zestawienie proponowanego wyposażenia
 • Przedstawienie wybranej koncepcji na wizualizacji 3D

Wariant 3.

 • Układ funkcjonalny wnętrza, przedstawiony na rzutach 2D
 • Przygotowanie wytycznych dla instalacji elektrycznej i sanitarnej
 • Dobór materiałów wykończeniowych do wybranego układu funkcjonalnego
 • Zestawienie proponowanego wyposażenia
 • Przedstawienie wybranej koncepcji na wizualizacji 3D
 • Opracowanie rysunków 2D z widokami ścian wraz z meblami do wykonania na zamówienie
 • Opracowanie szczegółowych rzutów podłogi oraz ścian z rozmieszczeniem wybranych płytek
 • Układ funkcjonalny wnętrza, przedstawiony na rzutach 2D
 • Przygotowanie wytycznych dla instalacji elektrycznej i sanitarnej na rysunkach 2D
 • Dobór materiałów wykończeniowych do wybranego układu funkcjonalnego
 • Zestawienie proponowanego wyposażenia wraz z kosztorysem
 • Przedstawienie wybranej koncepcji na wizualizacji 3D
 • Opracowanie rysunków 2D z widokami ścian wraz z meblami do wykonania na zamówienie
 • Opracowanie szczegółowych rzutów podłogi oraz ścian z rozmieszczeniem płytek

Na podstawie gotowych projektów lub precyzyjnych szkiców klienta przygotowuję również wizualizacje 3D, które pozwolą spojrzeć na projekt przestrzennie i ułatwią dalszą drogę projektową.